Brojna i raznovrsna vjerovanja koja danas nazivamo praznovjerjima sastavni su dio tradicijske kulture svih naroda, pa tako i našega kraja. Praznovjerjima inače nazivamo pučka vjerovanja koja se ne temelje na općeprihvaćenim religijskim vjerovanjima ili racionalno objašnjivim činjenicama. Bez obzira na pojedinačni stav prema mnoštvu vjerovanja koje ulaze u domenu praznovjerja, a koja su često povezana […]

Pročitaj više