Zelena menestra, autohtono jelo dubrovačkoga kraja podjednako zastupljeno u Konavlima, Župi dubrovačkoj, Gradu, Elafitima, Dubrovačkom primorju i Pelješcu, a slovi kao jedno od najstarijih poznatih tradicijskih jela ovoga kraja. Prvi pisani dokument koji spominje ovo jelo jest djelo Antuna Sasina, Malahna komedija od pira čija se radnja zbiva u Malome Stonu 1580. godine na dan […]

Pročitaj više