Cavtatski otoci Mrkan, Bobara i Supetar strateški su pozicionirani na ulasku u nekad važnu antičku luku rimske kolonije Epidaur. Njihova uloga kao kontrolnih i nadzornih točaka u antičko i srednjovjekovno vrijeme važna je i neizostavna na ovoj dionici istočnojadranske pomorske rute. Pretpostavlja se da je upravo iznad jednog kasnoantičkog zdanja kršćanske memorije na otoku Mrkanu […]

Pročitaj više