Konavle kao ruralna sredina koja je uvelike sačuvala svoju folklornu tradiciju i sveukupno tradicijsko nasljeđe inspiracija je mnogim umjetnicima dubrovačkog slikarskog kruga pri tematiziranju folklora u svom stvaralaštvu. Od Bukovčevog pa sve do suvremenog stvaralaštva, bilo da je riječ o profesionalnim ili amaterskim umjetnicima, konavoski motivi uvijek su nalazili svoje mjesto na slikama, crtežima, grafikama […]

Pročitaj više

U iznimno važnom tekstu De administrando Imperio ili O upravljanju carstvom, koji nam je ostavio bizantski car Konstantin Porfirogenet, ostat će zapisano: Grad Rausij ne zove se ‘Rausi’ na romejskom jeziku, nego zato što se diže na litici, a litica se romejski kaže ‘lau’, te su po tome bili nazvani Lausaji, naime oni koji nastavaju […]

Pročitaj više

Duga kosa je u svim civilizacijama svijeta i kroz sva povijesna razdoblja bila simbol ljepote, zdravlja i naročito snage, a ta vjerovanja dio su društvenog i osobnog života tradicijskih konavoskih zajednica. Duga kosa omogućavala je izvedbu raznovrsnih kreacija frizura koje su krasile glave žena još od drevnih vremena, a šarolike mogućnosti koje su se postizale […]

Pročitaj više

Od najstarijih vremena kamen je bio osnovni građevni materijal na području Konavala. Njime su se gradile kuće, utvrde, međe, a za vrijeme Ilira i groblja zvana gomile. Ipak, kao građevni materijal, kamen zahtijeva opsežnu obradu i teško se transportira. Zato se uz kamen i drvo kao osnovne građevne materijale vrlo rano koristi i keramika, odnosno […]

Pročitaj više