Na arheološkom lokalitetu Rat značajan je broj nalaza (kosti, raznovrsnih školjki, ulomaka amfora, lonaca, stolnog posuđa i sl.) koji nam pomažu u rekonstrukciji svakodnevnog života u Epidauru te ukazuju na bogatu prehranu i uživanje, barem dijela njegovih stanovnika, u hrani i vinu. Na lokalitetu je pronađen velik broj kamenica, ali i drugih vrsta školjki kao […]

Pročitaj više