Duga kosa je u svim civilizacijama svijeta i kroz sva povijesna razdoblja bila simbol ljepote, zdravlja i naročito snage, a ta vjerovanja dio su društvenog i osobnog života tradicijskih konavoskih zajednica. Duga kosa omogućavala je izvedbu raznovrsnih kreacija frizura koje su krasile glave žena još od drevnih vremena, a šarolike mogućnosti koje su se postizale […]

Pročitaj više

Od najstarijih vremena kamen je bio osnovni građevni materijal na području Konavala. Njime su se gradile kuće, utvrde, međe, a za vrijeme Ilira i groblja zvana gomile. Ipak, kao građevni materijal, kamen zahtijeva opsežnu obradu i teško se transportira. Zato se uz kamen i drvo kao osnovne građevne materijale vrlo rano koristi i keramika, odnosno […]

Pročitaj više

Kada je 9. studenoga 1989. godine počelo rušenje Berlinskog zida, nagoviješteno je rušenje ideologije koja je vladala istočnim dijelom Europe od kraja Drugoga svjetskog rata. U samome srcu komunističke vlasti u SSSR-u već su se sredinom 80-ih godina naslućivale promjene potaknute Perestrojkom i Glasnošću. S druge strane bivša SFRJ bila je u dubokoj krizi od […]

Pročitaj više