Arheološkim istraživanjima, koja su 2014. godine na lokalitetu Rat u Cavtatu proveli Muzeji i galerije Konavala, otkriveni su ostatci zidova na kojima su vidljivi fragmenti žbuke sa zidnim oslicima, in situ. Na jugozapadnom rubu građevinskog sklopa kojeg je još 1907. godine otkrio arheolog-amater don Niko Štuk, a kasnije kroz nekoliko kampanja istraživali Dubrovački muzeji, nastavkom […]

Pročitaj više