Na Roku

Na Roku

Toponim Na Roku svim je Cavtaćanima dobro poznat. Na toj uzvišenoj točki od 1826. godine pozicionirano je mjesno groblje. Do tog vremena stanovnici su se ukapali u samome gradu, i to unutar i uokolo župne crkve sv. Nikole, franjevačke crkve Gospe Snježne ili crkvice Gospe od Loreta.

Dolaskom francuske uprave te izmjenama ukopnih pravila iz zdravstveno-higijenskih razloga počinje se razmišljati o novom groblju što će se realizirati tek pod austrijskom vlašću. Kao novi prostor za posljednje počivalište izabrana je uzvisina na kojoj je od 15. stoljeća stajala crkvica posvećena sv. Roku, svecu zaštitniku od kuge, a prema povijesnim izvorima vjerojatno je da je tu još od ranijih srednjovjekovnih vremena bila crkva posvećena sv. Tripunu.

Na Roku

Izbor lokacije ne čudi. To je mjesto koje se za profane i religiozne sadržaje koristilo još od prapovijesnih vremena. Strateška točka s koje se s lakoćom nadgleda pristup dvjema cavtatskim lukama. Prvotno vjerojatno željeznodobno gradinsko naselje u antičko vrijeme postaje dio kolonije Epidaur, s Kapitolijem na toj poziciji, vidljivim iz svake točke grada.

Danas na ovom lokalitetu dominira arhitektonsko i skulpturalno remek-djelo kipara Ivana Meštrovića, Mauzolej obitelji Račić čiji je titular Gospa od Anđela. Gradnja ove reprezentativne građevine splet je tragične sudbine koja je zadesila obitelj Račić i prijateljskih veza Marije Račić Banac i Boža Banca s umjetnikom Ivanom Meštrovićem.

Na Roku

Račići su bili poznata župska obitelj s rezidencijom u Cavtatu. Ivo Račić, pater familias, ispekavši zanat i prešavši skalu od mornara do kapetana, 1891. godine postaje suvlasnik prve dalmatinske parobrodske tvrtke Unione, a 1910. godine u Trstu osniva prvo parobrodsko poduzeće Slobodna plovidba Ivo Račić iz koje će se kasnije razviti Atlantska plovidba. Zajedno sa suprugom Marom i uz pomoć dvoje djece, Marije i Eduarda, uspješno je vodio obiteljski posao. Kćer Marija bila je udana za Boža Banca, očevog suradnika i dioničara tvrtke, a živjeli su na relaciji London – Pariz – Rim.

Meštrović upoznaje Mariju i Boža Banca 1913. godine u Rimu, kada nastaje i Marijin prvi portret.

Na Roku

Slijedile su godine druženja i intimnih obiteljskih priča. Krajem 1918. godine, na izmaku Prvog svjetskog rata, obitelj Račić spremala se za veseli i romantični događaj koji se trebao održati u Rimu, Edijevo vjenčanje.

Međutim, u jeku španjolske groznice, zla sudbina zatekla je Edija i njegovu zaručnicu, ali i Mariju koja je bila došla u Rim na vjenčanje, a otac Ivo umro je par mjeseci ranije od srčanih tegoba. Još će jedino majka Mare, shrvana tugom, poživjeti nekoliko mjeseci, ali dovoljno da uspostavi zakladu i ostvari posljednju želju njene kćeri da joj Ivan Meštrović sagradi grobnicu.

Na Roku

Bit će to prvo izvedeno Meštrovićevo arhitektonsko djelo nakon odluke da se vrati u domovinu. Godine 1920., temeljem dopuštenja Dubrovačke biskupije da se sruši stara crkvica sv. Roka i na njenom mjestu izgradi mauzolej koji će imati funkciju grobljanske kapele, započela je izgradnja. Meštrović je našao prostor za klesanje u Dubrovniku u lapadskom lazaretu i u franjevačkom samostanu u Cavtatu.

Tim kipara i klesara dvije godine je radio na realizaciji građevine koju je Meštrović zamislio kao spoj memorijalnog, sakralnog i umjetničkog prostora. Riječ je o centralnoj građevini s dodanim pravokutnim kapelama i ulaznim portikom na glavnim osima. Unutrašnjim prostorom dominira kupola ukrašena kasetama s anđeoskim glavama i predimenzionirani anđeoski likovi koji u svojim rukama nose duše umrlih uspinjući se prema nebu.

U osi ulaza, gdje nas dočekuju dva anđela u kontemplativnoj pozi, nalazi se kapela s glavnim oltarom posvećenom Gospi od Anđela, naglašeno skulptorski modelirana. S lijeve strane kapela je posvećena Raspetom Kristu, a s desne kapela posvećena sv. Roku, u čast ranijoj crkvi.

Na Roku

Ikonografska simbolika ovog prostora posvećena je uspeću duša prema vječnom životu. Meštrović je na zvonu, postavljenom visoko u lanterni te oku nedostupnu, ispod plitkih reljefa s prikazima Navještenja, Oplakivanja i Uskrsnuća, ostavio intimnu poruku svojoj prijateljici Mariji i ključ za čitanje bogate ikonografske poruke:
Saznaj tajnu ljubavi, riješit ćeš tajnu smrti i vjerovat da je život vječan.