Kada srpanjsko sunce naoštri svoje zube, a zemlja popuca tako da šaka stane u procijep, u docima i vrtovima razvija se prava čarolija zelenila. Ipak, jedna biljka najbolji je pokazatelj ljetnog doba. Dinja ili u standardnom jeziku lubenica (Citrullus lanatus) zeljasta je jednogodišnja biljka koja spada u porodicu tikvenjača (Cucurbitaceae). Stabljika je šuplja, dlakasta i […]

Pročitaj više

Predaja o Gospi Snježnoj vezana je uz događaj iz 4. stoljeća kada se rimski patricij Ivan, koji nije imao potomstvo, zavjetovao da će sve svoje ostaviti Blaženoj Djevici Mariji ako mu ukaže na koji će način to učiniti. U Rimu je zatim 5. kolovoza pao snijeg na brežuljku Eskvilinu, a Ivanu i tadašnjem papi Liberiju […]

Pročitaj više