Nakon što je Drugi svjetski rat zahvatio Kraljevinu Jugoslaviju, 1941. godine proglašena je Nezavisna Država Hrvatska, a Rimskim ugovorima Konavle se dijele između NDH i Kraljevine Italije. Tako se granica postavlja na liniji Lovorno – Popovići, a u Popovićima je granica postavljena u 5. mjesecu 1941. godine. Pratila je katastarsku granicu Popovići – Komaji, odnosno […]

Pročitaj više

Tradicijska arhitektura Konavala u svojim je stambeno-gospodarskim kompleksima obavezno uključivala izgradnju cisterne za vodu, odnosno po konavoski gustijernu. Gustijerne su se osim uz kuću često gradile i u pojedinim baštinama, a svaka je baština imala izgrađen puč za zadržavanje vode. Uz gustijerne i pučeve voda se zadržavala i u prirodnim lokvama, najčešće okruglastih oblika, kao […]

Pročitaj više

Problematika imena Konavle ima bogatu povijest, pa tako uz naše Konavle ponekad možemo uočiti naziv Konavli, a čak i Konavlje. Uz nekadašnje supostojanje imena Konavle – Konavli, istu sudbinu dijele i Čilipe – Čilipi, Komaje – Komaji, Gabrile – Gabrili, Vignje – Vignji, ali i drugi nazivi mjesta za koje nam nekada i nije posve […]

Pročitaj više

Ekološka poljoprivreda široki je pojam. Općenito pod njim smatramo organski, biološki uzgoj zdrave hrane bez primjene sintetskih gnojiva, pesticida, herbicida i ostaloga. No, način na koji se izvodi i koliki je obuhvat ovisi vrsti pristupa zemlji. Neki vidovi ekološke poljoprivrede fokusirani su samo na obradu tla i uzgoj biljaka, neki poput biodinamike isključivo na njegu […]

Pročitaj više

Kada spomenemo konavosku tortu, svi će na prvu viknuti padišpanj! Ali, naši kazivači nisu se složili s tim asocijacijama i potvrdili su nam: padišpanj je padišpanj, a torta je torta. Konavoska domaća torta ili konavoska starinska torta odnosi se na tortu od oraha. Različiti su recepti naših kazivačica, neke ne stavljaju brašno pa nas upućuju: […]

Pročitaj više