Benedikt Kotrulj napisao je u Umijeću trgovanja da Kuća koja ne smrdi trgovinom mora propasti. Ovaj pogled na trgovinu bio je nužan u većini dalmatinskih gradova srednjega vijeka jer mali agrarni posjedi nisu mogli osigurati sigurnu egzistenciju gradskog stanovništva. Drugim riječima, dalmatinski gradovi morali su imati jak sloj trgovaca koji su u grad dovozili hranu, […]

Pročitaj više