U dosadašnjoj obradi konavoske usmene književnosti i govora naišli smo na brojne riječi koje su danas nepoznate i našim najstarijim stanovnicima, no nabrojali smo i one aktualne i u najmlađih stanovnika. A u zadnje (već dulje) vrijeme i najstarijima i najmlađima je jedna zajednička tema, ona boles, po konavoski. Mi nećemo o njoj, već o […]

Pročitaj više