Mnogi, danas manje poznati Konavljani, svojim radom i ustrajnošću zadužili su svoje sumještane. Jedan od njih bio je dr. Vlaho Novaković. Rodio se 1890. godine u Čilipima, a cijeli život posvetio je zdravstvenom unapređenju, prosvjećivanju puka i kulturi. Vlaho je nakon osnovnog školovanja u Čilipima završio Klasičnu gimnaziju u Dubrovniku. Kao izvanredan učenik odlučio je […]

Pročitaj više