Pripremanje hrane nekoć je bilo vrlo jednostavno zbog ograničenih mogućnosti, upućenosti na okoliš i vlastite proizvode. Ko je bio vrijedan imo je, a ko nije i za njega se Bog pobrinuo, čuli smo bezbroj puta. Na trpezu je stizalo ono što je raslo u okolišu alkemijom domaćica koje su svoje najmilije hranile pretvarajući živo u […]

Pročitaj više