Sv. Dimitrije (Dmitar, Mitar) u Gabrilima crkvica je koju tipološki možemo smjestiti u skupinu jednobrodnih trotravejnih crkava karakterističnih za južnodalmatinski prostor u srednjemu vijeku i kao takva nam je vrlo važna u povijesnom kontekstu Konavala. Nedavna arheološka istraživanja provedena u obuhvatu crkvice sv. Ivana u Ljutoj otkrila su slične tipološke karakteristike jedne od njenih ranijih […]

Pročitaj više