Cavtat je grad izrazito bogatog kulturno-povijesnog nasljeđa i nezaobilazno je mjesto na nacionalnoj kulturološkoj karti. Još u antičko doba na ovom mjestu je bilo važno naselje, rimska kolonija Epidaur, nezaobilazna stanica na morskoj istočnojadranskoj ruti. Međutim, o samom antičkom gradu, njegovom urbanizmu, hramovima, forumu, poznato nam je malo ili gotovo ništa, a kad su arheološki […]

Pročitaj više