Stari Slaveni su, poput svih drevnih naroda koji su živjeli u vrijeme kad su šume i zelenilo prekrivale zemlju u mnogo većoj mjeri nego danas, živjeli u potpunoj simbiozi s prirodom, kako materijalnoj tako i duhovnoj. Priroda im je direktno osiguravala sve materijalne resurse potrebne za život koje su svojim znanjem i umijećem upotrebljavali te […]

Pročitaj više