U arkadijskom krajoliku Paljeg Brda, pozicionirana na flišnom brežuljku među čempresima, uzdiže se crkva posvećena sv. Pavlu. Uz titular, tek će detalj na njenom pročelju, lijepo oblikovana tranzena s prikazom ljiljana, odnosno križa i motiv četverolista, upućivati da je riječ o vrlo staroj građevini koja spada među ranije, danas sačuvane konavoske crkvice.U neposrednoj joj je […]

Pročitaj više

Najveća epidemija u ljudskoj povijesti, epidemija kuge poznata i kao Crna smrt, harala je područjem Azije i Europe u razdoblju od 1330. do 1355. godine, a na dubrovačkom području prisutna je 1348. i 1349. godine. Nije to bila prva epidemija kuge, a svakako ni posljednja, ali je zbog široke rasprostranjenosti, broja umrlih i promjena koje […]

Pročitaj više

Selo Kuna smješteno je na jugoistočnoj padini Sniježnice, na oko 725 metara nadmorske visine. Oskudne obradive površine i umjetni izvori vode uvjetovali su slabu naseljenost sela, međutim u prapovijesti je situacija bila drugačija. Na području Kune do sada su poznate 4 gradine i 8 gomila. Uz zapadni rub sela, na brežuljku koji nadgleda jugozapadni dio […]

Pročitaj više

Prije jutra ribari se bude, more zna njih, more zna te ljude… Iako more zna te ljude, sve manje nas može nabrojati ribare ovoga kraja, što potvrđuje i naš kazivač iz Cavtata: Cavtat postaje turističko mjesto i sve je manje profesionalnih ribara i oni ribaju s tim alatima gdje su oni dovoljni kao individualci s […]

Pročitaj više