Danas je Međunarodni dan žena u znanosti. Premda su žene našeg kulturnog nasljeđa kasnije stigle u znanstvene krugove, one su ravnopravno sa svojim muškim predstavnicima odgovarale na izazove znanosti. Ipak, većina je donijela dodatnu vrijednost znanosti, svaka na svoj način. U tom je smislu danas pravi dan za podsjetiti se naše Cavtaćanke Ivane Burđelez. Ivana se […]

Pročitaj više

Mahunarke (Fabaceae) su velika porodica biljaka kojih ima 730 rodova s 19 500 vrsta. Prepoznajemo ih po tipičnom cvijetu od pet sraslih lapova i vjenčićem od 5 slobodnih latica prema kojemu im je hrvatski naziv leptirnjače. Gornja latica je najveća i zove se zastavica (vexillum), one sa strane su krila (alae), a donje, često srasle, čine […]

Pročitaj više

Jedan od glavnih zadataka svake konavoske djevojčice i djevojke do udaje bila je priprema ruha, odnosno priprema sve svoje odjeće za život, kao i priprema poklona koje daruje u svadbi, a sa samom pripremom započinjalo se već u dobi od šest ili sedam godina. Ruho koje sačinjavaju tekstilni predmeti njezine vlastite proizvodnje slagali su se […]

Pročitaj više