Kapela Male Gospe u Močićima

Kapela Male Gospe u Močićima

Svjesni smo da u Konavlima postoje mnoge kapele, uglavnom privatnog vlasništva, a kada zagledamo u njihova imena, uvidjet ćemo da se često kao zaštitnicu i nositeljicu uzima Mala Gospa. Tako su kapele Male Gospe izgrađene diljem Konavala: jedna na ostacima vrlo stare crkve u Dunavama, zatim Mala Gospa u Grušićima, potom u zaseoku Nosanovići/Mihanići, jedna u Višnjićima, također zvana „Gospa od Crnoga“, jedna kapela Male Gospe nalazi se u Crnjegovini (Zastolje) i u Radovčićima Gornjim.

Naposljetku, i u Močićima se nalazi kapela Male Gospe, jedina privatna kapela dubrovačke vlastelinske obitelji unutar nekog ladanjsko-gospodarskog kompleksa koju su zaobišla brojna ratna razaranja i prirodne nepogode, pa je ostala očuvana do danas.

Iako su ostale građevine kompleksa više puta devastirane, a prema kazivanju mještana, posjed je gorio čak tri puta, ova je kapela ostala netaknuta. Posjed se često pripisuje dubrovačkoj vlastelinskoj obitelji Natalić koja je u vlastelu primljena poslije potresa, 30. srpnja 1667. godine,  kada je Vijeće odlučilo da se u plemstvo prime oni pučanski rodovi koji mogu dati izdašnu svotu u državnu riznicu. Pjesnik Jakov Natalić (1677. – 1713.) u svojoj književnoj ostavštini spominje kako je boravio na svom imanju u Močićima, no „namjesto sastanaka, druženja, igre, pjesme, gozbe i razgovora, Natalić svoje vrijeme u Konavlima provodi usamljen, razmišlja o sebi i svom životu.“

Kapela Male Gospe u Močićima

Iako nema preciznog dokaza da je upravo ovaj kompleks u Močićima pripadao Natalićima, ovo je do sada jedini poznati kompleks neke dubrovačke plemićke obitelji u Močićima, a pripadnost obitelji mogla bi rasvijetliti i atribucija grbova u kapeli, no o tome drugom prilikom. U literaturi se ova kapela spominje i kao vlasništvo Sorkočevića, no taj navod nije potkrijepljen izvorom. Već 1837. godine u katastru je kao vlasnik čitavog kompleksa i kapele (k. č. 5) naveden Antun Kocelj, sin Stjepana. Obitelj je 2007. godine većinu posjeda prodala američkoj obitelji Montgomery, no kapelu je do danas zadržala.

U kapeli se održavaju dnevne molitve, ali i tradicionalna svetkovina Male Gospe 8. rujna. Kao što smo na početku i spomenuli, toponim Male Gospe najčešći je toponim privatnih kapela dubrovačke vlastele u Konavlima, a čest je i u većim crkvama. Osim toga, Mala Gospa je često krsno ime u Konavlima, pogotovo u Močićima i Dunavama.

Kapela Male Gospe u Močićima longitudinalna je građevina građena pravilnim kamenim klesancima i pravilno je orijentirana. Kapela je dimenzija 4,75 x 3,5 m, s nadograđenim potrijemkom na zapadnoj strani te s popločanom terasom na južnoj strani. Iznad portala je oslik polukružne lunete i križa unutar nje, a oslik je nadvišen četverolisnom rozetom koja je nedavnom sanacijom krova djelomično zaklonjena krovnom konstrukcijom potrijemka. Iznad rozete, a na vrhu dvoslivnog krova kapelice, nalazi se jednostavna polukružna preslica na jedno zvono.

Kapela Male Gospe u Močićima

Kapela je presvođena bačvastim svodom kojim dominiraju slikani žuti osmerokuti unutar kojih su plavi cvjetovi. Između žutih osmerokuta naslikani su plavi četverokuti s grčkim križevima crvene boje. Osmerokuti i četverokuti obrubljeni su linijom bijele boje. Geometrijski likovi naslikani na svodu neprecizno su izvedeni s obzirom na to da stranice nisu jednake duljine niti kutevi jednakih stupnjeva, što je vidljivo golim okom. Zidni oslici najgore su očuvani na sredini svoda gdje su vidljive pukotine kroz koje prodire vlaga, dok su prema rubovima očuvani sve bolje, a boje su sve intenzivnije.

Oltarni retabl i kamena menza nalaze se na istočnom dijelu kapelice. Na kamenu menzu naslonjen je oslikani drveni antependij. Antependij je za menzu dodatno pričvršćen željeznom kopčom s desne strane. Obijanjem te kopče i odvajanjem antependija od menze oštećeno je i drvo na pozadinskom dijelu. U središtu antependija u zelenom je polju uspravnog ovala prikazan kalež s hostijom iz koje izbijaju narančaste zrake. Zeleno ovalno polje prikazano je u sredini smeđeg položenog pravokutnika obrubljenog zelenim rubom s florealnim motivima u nizu: tri istovjetna florealna motiva nalik na paprat slijedi neobičan motiv narančastog kruga iz kojeg izbijaju zelene zrake. Antependij uništavaju nametnici koji izjedaju drvo, dok je oslik oštećen zbog nestručnog pranja vodom.

Iznad oltara nalaze se tri slike naslikane tehnikom ulja na dasci. Središnja, najveća slika prikazuje Rođenje Blažene Djevice Marije. Na lijevoj slici prikazan je sveti Petar kao sjedokosi proćelavi starac s bradom. Na desnoj slici prikazan je sveti Antun. U desnom kutu središnjeg prizora upisana je godina 1601. čime bi se ovaj rad vjerojatno pripisao renesansnom stilu, a tome u prilog ide i definiran prostor središnjeg prizora te voluminozno oblikovanje likova i draperija.

Kapela Male Gospe u Močićima

Zanimljivo je da je katastarskoj karti iz 1837. godine ova kapela označena s „B. V. Annunziata“, odnosno kao kapela Gospe Nuncijate ili Navještenja Blažene Djevice Marije koje se obilježava 25. ožujka. U evidenciji kulturnih dobara Ministarstva kulture kapela je izuzeta od ostatka kompleksa, a kompleks je upisan pod dva imena. Naime, u spomenutoj evidenciji nailazimo na: Ladanjski kompleks Sorkočević-Kocelj, Ladanjsko-gospodarski kompleks Natalić, crkvu Male Gospe. Kapela Male Gospe jedna je od brojnih građevina dubrovačke vlastele u Konavlima koja je nedovoljno istražena te neadekvatno zaštićena. Njezina je posebnost u tome što je najočuvanija kapela iz vremena Dubrovačke Republike sa zidnim oslicima koji zahtijevaju hitne restauratorske radove i koji su djelomično očuvani još samo u zavjetnoj crkvi Gospe od Zaluga u Popovićima iz 17. stoljeća. Daljnja istraživanja, kako sakralnih građevina dubrovačkih vlastelina tako i cjelokupnih ladanjsko-gospodarskih kompleksa u Konavlima, nužna su zbog njihove adekvatne valorizacije i zaštite od daljnjih devastacija.


Za povijesnoumjetnički opis kapele Male Gospe u Močićima pročitajte tekst Lucije Ljubić Drašković „Kapela Male Gospe ladanjsko-gospodarskog kompleksa u Močićima“ objavljenog u Zborniku Muzeja i galerija Konavala 600 godina dubrovačke vlasti u Konavlima, iz kojeg su preuzete fotografije i dio teksta.