Svi se tijekom razgovora susrećemo s neki rečenicama koje nas poslije globu, odnosno pitamo se: ma što je zapravo htio/htjela s time reći? Pitamo se stoji li iza neke rečenice zapravo drugo značenje, odnosno – metafora. Tako je, nije metafora samo pjesnička figura, ona je puno, puno više. Metafora se krije u našim radnjama, iskustvima […]

Pročitaj više

Početkom mjeseca rujna, kad je sunce već poprilično kalalo, kad su ljetne vrućine popustile i učinile svaki težakov korak gracioznijim, proslava svetkovina postaje posebna radost. Prva značajnija rujanska svetkovina jest blagdan Rođenja Djevice Marije ili Mala Gospa koji se časti 8. rujna. Iako je Mala Gospa prvenstveno crkveni blagdan i iako starija tradicija ne bilježi […]

Pročitaj više

Svjesni smo da u Konavlima postoje mnoge kapele, uglavnom privatnog vlasništva, a kada zagledamo u njihova imena, uvidjet ćemo da se često kao zaštitnicu i nositeljicu uzima Mala Gospa. Tako su kapele Male Gospe izgrađene diljem Konavala: jedna na ostacima vrlo stare crkve u Dunavama, zatim Mala Gospa u Grušićima, potom u zaseoku Nosanovići/Mihanići, jedna […]

Pročitaj više

Jedna od najstarijih udomaćenih biljnih vrsti uz žitarice i maslinu, svakako je vinova loza. Njeno podrijetlo nije sa sigurnošću utvrđeno, pa se pretpostavlja da se ova biljka razvila ili u Južnoj Europi ili na području oko Kaspijskog jezera. U Egiptu se vinova loza spominje od početka civilizacije, odnosno 3 000 godina pr. Kr. Ipak, svoj […]

Pročitaj više

Selo Vitaljina smješteno je na krajnjem jugu Hrvatske, u istočnom dijelu Konavala. Na sjeveru i istoku graniči s Crnom Gorom, s južne strane je okruženo morem, a sa zapadne graniči sa selima Moluntom i Đurinićima. Naseljeni zaseoci sela Vitaljina su Bezboge, Mitrovići, Gornji i Donji Kraj te Misletići. Prema dosadašnjim saznanjima svoje prve tragove naseljavanja […]

Pročitaj više