Rimski građanski rat između Cezara i Pompeja (49. – 45. pr. Kr.) jedan je od ključnih sukoba antike. Okoštali sustav Rimske Republike, koji je posljednjih 100 godina polako propadao, nakon ovog rata u potpunosti se raspada, a zamjenjuje ga ustrojstvo Principata. Iako će se taj proces završiti tek s Augustom Oktavijanom, Cezarovo ubojstvo 44. pr. […]

Pročitaj više