Tijekom srednjeg vijeka dijelovi današnje Bosne i Hercegovine pripadali su Hrvatskom Kraljevstvu. Ipak, nakon dvostoljetnog smanjenja teritorija Hrvatska je svedena na Ostatke ostataka. Kako su se vojne prilike mijenjale u korist Habsburgovaca, a posebno od kraja 17. stoljeća, tako se ponovno rađala ideja stjecanja izgubljenih područja. Hrvatski intelektualci još su u 17. stoljeću dijelove desne […]

Pročitaj više