Kao mjesto rođenja Jacquesa Pervitića, iznimnog kartografa, umjetnika u izrađivanju umanjenih projekcija dijelova Zemljine sfere, stoje Močići. Taj se autor prvog modernog detaljnog plana Istanbula rodio 1877. godine u obitelji Petra Pervitića, pomorca, oženjenog za Mariju Guljelmović. Pervitići su se još u 18. stoljeću iz Močića preselili u Cavtat, a 1880. godine Petar i Marija s […]

Pročitaj više