Svjetski dan hrane obilježava se 16. listopada, a s njime su usko povezani Dani kruha. Ljudska povijest prepuna je poistovjećivanja kruha s hranom općenito. Mnogobrojne poslovice pokazuju koliko je život povezan s kruhom. Tako nema kruha bez motike, zaraditi za svoj kruh, dok je kruha nije gladi i slične jasno pokazuju što kruh predstavlja u […]

Pročitaj više