Trganje loze koje je u punom jeku svuda oko nas podsjetilo nas je na vinsku vezu koja nas povezuje na daleko i na široko. Vinska loza proširila se po svijetu brzinom kojom se zavoljelo vinski napitak, piće bogova i smrtnika. Onaj kojemu grčka civilizacija pridaje patronat na vinske priče je Dioniz, ili kasnije u rimskoj […]

Pročitaj više