Još od prvih izbora za Dalmatinski sabor 1861. godine konavoska politička zbilja počela se dijeliti u dva tabora. Tako su prvi suparnici na izborima bili autonomaši i narodnjaci. Kasnije će tu ulogu preuzeti pravaši i srbo-katolički pokret. Nakon raspada Austro-Ugarske i stvaranja Kraljevine SHS, Konavljani sve do 1926. godine nisu birali općinske predstavnike. Naime, posljednji […]

Pročitaj više