Modri grob pod Konavoskim stijenama

Modri grob pod Konavoskim stijenama
oklopna krstarica Giuseppe Garibaldi

Na tri kilometra od Konavoskih stijena, na 122 metra dubine, nalazi se olupina oklopne krstarice Giuseppe Garibaldi. Premda je lokacija olupine utvrđena tek u 21. stoljeću, nakon čega je grupa ronioca pobliže istražila i fotografirala, Konavljani su i ranije znali za mjesto potonuća broda. Na današnji dan Giuseppe Garibaldi zauvijek je utonuo u konavosko podmorje.


Giuseppe Garibaldi bio je oklopni krstaš talijanske ratne mornarice, a 1915. godine bio je zapovjedni brod 5. odreda krstarica. Njegova izgradnja počela je 1898., a porinut je 1901. godine te je po njemu čitava klasa dobila ime. Ukupne duljine 111,8 metara, a visine 18,2 metra, Garibaldi je dostizao brzinu od 20 čvorova. Bilo je to vrijeme prije Dreadnoughta pa su brodovi bili naoružani raznim kalibrima. Najjače oružje Garibaldija bio je 254 mm top na pramcu i dva 203 mm topa na krmi.

Modri grob pod Konavoskim stijenama
podmornica U4

Na palubi su kao sekundarna baterija bila postavljena četiri 152 mm topa. Uz to je u kazamatima imao deset 152 mm topa, deset 76 mm topa i šest 47 mm, a pod površinom mora smještene su 4 torpedne cijevi 450 mm. Garibaldi je bio oklopljen s 150 mm čelika, a paluba s 37 mm čelika. Na brodu je bilo 555 časnika i mornara s dodatna 23 časnika kada je bio zapovjedni brod.

Kada je Italija ušla u rat na strani Atante, počela je borba za Jadran. Kako bi onesposobila drugu najveću luku u Austro-Ugarskoj, Boku kotorsku, Talijani su trebali uništiti željezničku prugu Sarajevo – Zelenika, čime bi se spriječila opskrba luke. Prvi put Talijani su napali prugu brodskom artiljerijom 5. lipnja, ali zbog malog broja brodova, napad je propao. Druga osmišljena akcija počela je 17. srpnja kada je veća flotila predvođena s 4 oklopne krstarice krenula prema konavoskoj obali.

Modri grob pod Konavoskim stijenama
zapovjednik Rudolf Singule

Cilj napada bila je željeznica na predjelu Mihanića, a dio flote trebao je napasti Šipan i luku Gruž kako bi dodatno uništio potencijal austrougarske mornarice. Ipak, talijanska flota je opažena i podmornica U4 koja je bila najbliža brzo je upozorena te je čekala svoju priliku. Nakon nepreciznog talijanskog bombardiranja pruge u 4:37, podmornica je primijećena i na nju je ispaljeno nekoliko projektila. Poručnik podmornica Rudolf Singule uvidio je da neće imati drugu priliku i naredio je ispaljivanje torpeda. Oba torpeda pogodila su Giuseppea Garibaldija koji je nakon nekoliko minuta potonuo.

Garibaldi je za sobom u dubine odvukao 53 člana posade, a ostale su spasile obližnje torpiljarke. Potapanje Garibaldija označilo je kraj talijanskih pokušaja napada na istočnu obalu Jadrana do kraja rata s većim brodovima. S druge strane, Rudolf Singule za potapanje Garibaldija odlikovan je ordenom viteškog križa Marije Terezije. Ovu priču zabilježili su konavoski župnici u župnim kronikama, svatko iz svoje točke gledišta.

Modri grob pod Konavoskim stijenama
Prikaz potapanja Garibaldija

U kronici čilipske župe zapisano je: Danas u 4 sata ujutro prošla je talijanska flota i bombardirala Konavle od Zvekovice do Čilipa. Padale su granate na naše Uskoplje povrh kuća, u polje, na Vojski do, povrh Gabrila, kod Gjuha na putu, blizu želj. Tračnice ne daleko Levate, u Vučije ždrijelo, u Stevana Simovića osredak, jedno 10 metara povrh kuće Miljanovića ispod Ivanje brda u Čilipima. Prva je proletila povrh kuće Miljanovića. U Ivaniša udarila kraj djece i nikom znatne ozlede. Jedna provalila u štalu Gluhana, gdje bile krave i ovce, a ne učinila ništa. Ona što je udarila u stanac kamen povrh Miljanovića, raznjela je gomilu, oštrkotine od granate i kamenja padale su do pred kuću Gjura Puja i čak do Kate Krilanovića. To je trajalo do 5 sati. Tad obrnuše topove na more. Naša podmornica ispod (Male Suvarovine) Kolačke glave, ne daleko od kraja torpedovala talijanski krstaš „Giuseppe Garibaldi“ koji u 3 časa potone. Piskočiše torpednjače, da spasavaju momčad, i na 5 ½ udaljiše se svi bježeći put Italije. Dok se nijesu izgubili s vidika vazda su pucali u more na podmornicu, koja se je skrila i kasnije iznjorila, te se po razbojištu prošetala, a zatim otišla. Po podne nađoše na kraju stijena jednog mrtvog mornara talijanskog, te ga iznesoše na kraj. Po moru je plutalo više lješina i kažu dvije ženske. More je donijelo na stijene razne predmete, među kojim i dva jarbula od potopljenog „Garibaldija“.

Modri grob pod Konavoskim stijenama
austrougarski prikaz potopa

A iz Cavtata:
Nedjelja. Ponovni pohod talijanske flote. Jutros osvanula je pred Cavtatom divizija talijanske flote sastavljena od 4 oklopljenih krstaša „Vareze“, Francisco Feruccio“, Giuseppe Garibaldi“ i „Vitottorio Bisani“  i nekoliko torpedača, te otvorila jaku vatru na Uskoplje i željezničku prugu do Mihanića, ne nanijevši nikakve ozbiljne štete. – Bombardovanje (mnogo žešće nego prvi put 5/6) trajalo je skoro dvije debele ure od 4 – 6 sati jutra bubnjarskom žestinom, ispalivši u ovoj navali Talijanci oko 1000 granata raznih Kalibara, većih, manjih. Istodobno drugi dio talijanske flote bombardovao je Šipan, a torpiljarke iza Dakse i Grebeni izbacile više stotina granata manjeg kalibra i na Gruž i Rijeku bez ljudskih žrtava i većih šteta. Ova talijanska akcija bila bi možda trajala i dulje da ima krstaš „Giuseppe Garibaldi“ nije iznenadno potonuo ispred Čilipa torpediran od naše podmornice taman na 5 sati i 45 minuta jutra, na što se je cijela flota, kao oparena, dala punom parom u bijeg, ostavivši samo neke torpiljarke za spašavanje momčadi s potopljenog broda. -Istog dana pred večer dvije Cavtatske lagie donijele su u Cavtatsku luku razne predmete skupljene po moru od nastradalog „Garibaldi“ i predaše ih mjesnom lučkom uredu. To isto iza podne isplutala je lješina jednog talijanskog mornara – ložača Gicomo Arbace koga ukopaše sa vojnim počastima u groblju Sv. Nedjelje u Čilipima metnuvši mu natpis na križu gdje je ukopan: „Matrose – Arbace Giacomo von untergangenen Kriegshiff  „Garibaldi“, Spomenuti bi tu ukopan na 22. jula o.g.

Župnik sa Stravče koji inače redovno prati ratna zbivanja na svim bojištima donosi kratak izvještaj s nešto iskrivljenom pričom: Ujutro rano se pojavio pred Cavtatom odio talijanske eskadre od 18. bojnih brodova, pucali na visine Cavtata, te željezničku prugu Mihanići – Vojski Dol. U 15 sati i 45 časaka jedna naša podmornica torpedirala izmedju Komaja i Popovića  talijanski krstaš „Giuseppe Garibaldi“ koji je za 15 časaka potonuo. Talijanska je eskadra brzo ostavila naše obale i pobjegla.

Modri grob pod Konavoskim stijenama
Fotografija Garibaldija u podmorju

Župna kronika Mrcina donosi samo kratak izvještaj o napadu: Talijanski ratni brodovi bezuspješno bombardirali željezničku stanicu na Mihaniće. Tom prigodom bio potopljen ratni brod Giuseppe Garibaldi od jedne naše podmornice.

Župnik s Pločica bilježi kako je talijanski napad zaokupio pozornost njegovih župljana: Pucali su Talijani na prugu Cavtat – Vojski do po drugi put. Kod toga izgubiše od jedne naše podmornice krstaču „Giuseppe Garibaldi“ koji je potonuo ispod Popovića (2 – 3 kilometra od obale). Taj prikaz gledalo je mnogo stanovnika Poljica, Mikulića i Molunta.