Trstika, vjerovali ili ne, najvisočija je konavoska trava, rasprostranjena je po cijeloj Gornjoj bandi Konavala, rekli bi, od Laptala do Gleđa. Naravno da je sporadično nalazimo i drugdje, ali njeno je najveće stanište na padini Sniježnice prema polju, okolo naselja, gdje voda iz utrobe zemlje probija po cijelom pojasu naseljenog dijela padine.  Samim pogledom prema […]

Pročitaj više

Trasu željezničke pruge, koja je od bosanskohercegovačke granice išla kroz Konavle u dužini od oko 35 km, karakterizira vrlo kvalitetna gradnja te je danas, zahvaljujući zahtjevnoj konfiguraciji terena i inženjerskim i arhitektonskim rješenjima njene prilagodbe terenu, izuzetan spomenik industrijske arhitekture. Iznimni konstruktivni, arhitektonski i infrastrukturni sklopovi ovu dionicu čine vrlo atraktivnim spomenikom graditeljskog nasljeđa. Izgrađena prvenstveno […]

Pročitaj više

Danas vam predstavljamo ekološku mrežu Natura 2000. Budući da joj je jedan od glavnih ciljeva očuvanje bioraznolikosti koja se zadnjih godina rapidno pogoršava, nije naodmet predstaviti sustav zaštite. Naime, u zadnjih 50 godina, više nego kroz čitavu povijest čovječanstva, zbog ljudske aktivnosti vrste izumiru 1 000 puta brže nego u prirodnim okolnostima, a više od […]

Pročitaj više

Mijat Sabljar, zanimljiva i važna osoba hrvatske muzeologije i muzeografije, znameniti sakupljač i opisivač spomeničke baštine diljem Hrvatske, rođen je 1790. godine u Dubici. Nakon završene vojne akademije u Bečkome Novom Mjestu, vojnu karijeru započinje u napoleonskim ratovima. Nakon Bečkog sporazuma zatiče se na području tzv. Ilirskih pokrajina koje je okupirala francuska vlast. ž Godine […]

Pročitaj više