Gotovo čitavo 15. stoljeće prožeto je nesigurnošću na širem području jugoistočne Europe. Uzrok tome niz je političkih potresa koji su se počeli događati još krajem 14. stoljeća. Nekada moćno Bizantsko Carstvo, izmoreno građanskim ratovima i vanjskim nasrtajima srpskih i osmanskih vladara, ostalo je tek puka sjena nekadašnjeg imperija. Bugarsko Carstvo propalo je u ratovima s […]

Pročitaj više