Od drevnih vremena najrašireniji južnoslavenski glazbeni instrument su gusle, žičano-kordofono glazbalo kruškolikog oblika, najčešće s jednom žicom, koji također pripada bogatoj muzičkoj tradiciji Konavala. U Hrvatskoj su gusle najraširenije na području Dalmacije, ali raširene su i u Hercegovini, među kojima se opet razlikuju određeni tipovi gusala. Konavoske gusle pripadaju takozvanom dubrovačkom tipu gusala s nisko […]

Pročitaj više