Quintus Marcius Turbo Fronto Publicius Severus

Quintus Marcius Turbo Fronto Publicius Severus
Car Trajan (97. – 117.)

Jedna od rijetkih osoba antičkog Epidaura čije tragove možemo pratiti diljem Rimskog Carstva, poprilično dugog imena, bio je Quintus Marcius Turbo Fronto Publicius Severus. Krenuvši iz Epidaura, Kvintov uspjeh i napredovanje vezano je za vojnu službu u razdoblju vladanja careva Trajana (97. – 117.) i Hadrijana (117. – 136.), a zasigurno je bilo potaknuto i bliskim prijateljstvom s carem Hadrijanom.

Prvi spomen njegova imena nalazimo na  natpisu stele vojnika II. legije Adiutrix, Gaja Kastricija. Na toj steli iz Aquincuma u Donjoj Panoniji (nešto sjevernije od Budimpešte) Kvint Marcije Turbon spominje se kao centurion. Dakle, tada je bio zapovjednik osnovne jedinice rimske vojske – centurije, što je mogao postati bilo koji vojnik, bez obzira na društveni stalež.

Quintus Marcius Turbo Fronto Publicius Severus
Stela Gaja Kastricija, Aquincum

Ovdje ćemo se osvrnuti na višeimenski oblik Kvinta Marcija kakav nalazimo na kasnijim natpisima na kojima se spominje njegovo ime i položaj. Za pretpostaviti je da je Kvint Marcije Turbon, za kojeg znamo da je rodom iz Epidaura – domo Epidauro, što potvrđuje natpis iz Kira (Cyrrhus) u današnjoj Siriji, bio adoptiran to jest da ga je usvojio Publicije Sever. Također, možemo pretpostaviti da je do tog čina došlo nakon što je Kvint Marcije, koji nije bio iz viteške ili senatorske obitelji, zahvaljujući svojim vojnim zaslugama napredovao u službi. U Rimskom Carstvu usvajanje je bila česta praksa, naročito među pripadnicima višeg, patricijskog sloja. Taj sustav, kao i običaj multipliciranja imena bio je prilično raširen u višim društvenim klasama u Trajanovo i Hadrijanovo doba.

Nadalje, povijesne okolnosti dopuštaju rekonstrukciju i praćenje Turbonova napredovanja, koje je u mnogočemu povezano s crticama iz Hadrijanove biografije. Druga legija Adiutrix od 101. do 106. godine sudjelovala je u ratovima s Dačanima koje je vodio Trajan, a u čijoj pratnji je bio i Hadrijan. Vjerojatno je naš Kvint Marcije Turbon i dalje službovao u istoj legiji te je tada, iskazavši se na bojnom polju, prvi put unaprijeđen za primipilata (primus pilus), najvažniji čin među centurionima.

Quintus Marcius Turbo Fronto Publicius Severus
Car Hadrijan (117. – 136.)

Na natpisu iz Sirije čitamo da je Turbon bio tri puta na položaju tribuna u kohortama u Rimu, što je nagovještavalo budući napredak u karijeri. Sudjeluje opet u drugom ratu s Dačanima. Kvint Marcije Turbon također obnaša i dužnost praefectus vehiculorum – supervizora državne poštanske službe, a zatim slijedi pozicija procurator ludi magni, najvjerojatnije vezana za Trajanove gladijatorske spektakle koji su se uprizoravali od 107. do 109. godine u kojima je sudjelovalo na desetke tisuća ljudi, većinom dačkih zarobljenika, ali i životinja u sumanutim borbama do istrebljenja. Tada je priređena i naumahija, prikaz morske bitke koje su se zbog iznimne skupoće vrlo rijetko organizirale, a za koju je trebalo sagraditi konstrukciju s tribinama te iskopati bazen u kojemu su se mogli kretati brodovi kao i par stotina zaraćenih boraca.

Nekoliko natpisa potvrđuje Turbonovo daljnje napredovanje kao zapovjednika Mizenatske flote i zasluga dobivenih u Partskom ratu na Bliskom istoku. Imao je i važnu ulogu u suzbijanju židovskih nemira u Cirenaici, Aleksandriji i Egiptu. Neposredno nakon što carsku vlast preuzima Hadrijan, na nekoliko mjesta diljem Carstva izbijaju nemiri. Turbon je vjerojatno 118. godine sredio pobunu u Mauretaniji te je imenovan namjesnikom prokuratorske provincije.

Quintus Marcius Turbo Fronto Publicius Severus
Naumahija

Nakon toga Hadrijan Kvintu Marciju Turbonu privremeno povjerava zapovijedanje nad Panonijom i Dacijom te mu je dodijelio i naslov praefectus Aegypti.

Konačno, zbog iznimnog povjerenja, car Hadrijan ga postavlja za prefekta pretorija.