Život čovjeka oduvijek je bio usko povezan sa životom drveća. Naročito je to bilo izraženo u drevna vremena dok su šume i prašume prekrivale kontinente u nezamislivo većoj mjeri nego danas i kad je čovjek ovisio o drvu kao sirovini više nego danas. Drvom se palila vatra, od drva se izrađivalo oruđe i oružje, gradile […]

Pročitaj više