Za sve one koji su ovih dana ispod Sniježnice tražili travu ivu (lat. Teucrium montanum) o kojoj smo pisali prošli tjedan, a nisu je pronašli, danas donosimo priču o zastupljenijoj vrsti na nižoj nadmorskoj visini, priču o ivinom rođaku dubačcu običnome (Teucrium chamaedrys). Obje biljke spadaju u porodicu usnjača (Lamiaceae), roda dubačca (Teucriuma), sličnih su […]

Pročitaj više