Na ljetno popodne 4. srpnja 1926. godine uputila se procesija predvođena pomoćnim biskupom Monsignorom Vlahom Barbićem prema ponti od Sustjepana da tamo blagoslovi malu, dobrovoljnim prilozima preuređenu kapelu Gospe od Ponta. Don Ivo Dagonig, cavtatski župnik, zabilježio je taj događaj u Kronici župe i uz to zapisao: Predaja veli da je na tom mjestu nazad […]

Pročitaj više

U arkadijskom krajoliku Paljeg Brda, pozicionirana na flišnom brežuljku među čempresima, uzdiže se crkva posvećena sv. Pavlu. Uz titular, tek će detalj na njenom pročelju, lijepo oblikovana tranzena s prikazom ljiljana, odnosno križa i motiv četverolista, upućivati da je riječ o vrlo staroj građevini koja spada među ranije, danas sačuvane konavoske crkvice.U neposrednoj joj je […]

Pročitaj više