Dosada smo već nebrojeno puta pisali o Epidauru, arheološkim lokalitetima, vodovodu, ageru, religiji i novcu, no još se nismo osvrnuli na povijest istraživanja u okviru pokušaja ubiciranja kolonije Epidaur na poluotok Prevlaku. Rimska kolonija Epidaur tijekom stoljeća je zainteresirala domaće i strane istraživače, a jedna od najvećih nedoumica s kojima su se istraživači susreli bila […]

Pročitaj više