Bogatstvo narodnih pravila o predviđanju vremena, a kojih smo svjedoci ponajviše zahvaljujući narodnim izrekama, rezultat je višestoljetnog promatranja prirode i povezanosti vremena sa zemljoradničkim i ribarskim poslovima, kao i s ponašanjem biljaka i životinja. Ta pravila predviđanja kakvo će vrijeme biti obično su vrijedila za područje gdje su i nastala, a prognostičari su bili redom […]

Pročitaj više