Festa svetoga Vlaha najvažniji je dan što dohodi jednom na godište za Dubrovnik, ali i čitavu biskupiju. Danas se održava 1051. Festa u čast parcu koji štiti svoj puk od davne 972. godine. Sveti je Vlaho rođen u Sebasti (današnji Sivas) u Maloj Aziji krajem 3. stoljeća. Kršćanska zajednica već tada je u istočnom dijelu […]

Pročitaj više