Putevi spajaju, donose prosperitet i omogućuju razvoj. Gradu se za prosperitet sljedećih generacija povezujući provincije gdje nastaju sirovine za život sa centrima razmjene i učenja. Povezanost je oduvijek okosnica razvoja naše civilizacije kao i resurs koji se ne zaobilazi niti odbacuje promjenom sistema, vladavina i drugog. Mudri osvajači grade nove, a ne ruše stare puteve. […]

Pročitaj više