Početkom mjeseca rujna, kad je sunce već poprilično kalalo, kad su ljetne vrućine popustile i učinile svaki težakov korak gracioznijim, proslava svetkovina postaje posebna radost. Prva značajnija rujanska svetkovina jest blagdan Rođenja Djevice Marije ili Mala Gospa koji se časti 8. rujna. Iako je Mala Gospa prvenstveno crkveni blagdan i iako starija tradicija ne bilježi […]

Pročitaj više