Svjesni smo da u Konavlima postoje mnoge kapele, uglavnom privatnog vlasništva, a kada zagledamo u njihova imena, uvidjet ćemo da se često kao zaštitnicu i nositeljicu uzima Mala Gospa. Tako su kapele Male Gospe izgrađene diljem Konavala: jedna na ostacima vrlo stare crkve u Dunavama, zatim Mala Gospa u Grušićima, potom u zaseoku Nosanovići/Mihanići, jedna […]

Pročitaj više