Jedna od najstarijih udomaćenih biljnih vrsti uz žitarice i maslinu, svakako je vinova loza. Njeno podrijetlo nije sa sigurnošću utvrđeno, pa se pretpostavlja da se ova biljka razvila ili u Južnoj Europi ili na području oko Kaspijskog jezera. U Egiptu se vinova loza spominje od početka civilizacije, odnosno 3 000 godina pr. Kr. Ipak, svoj […]

Pročitaj više