Konavle su nakon Napoleonskih ratova bile opustošene, opljačkane i spaljene. Naročito su stradala pogranična sela Gornje bande i Brda u crnogorsko-ruskom napadu 1806. godine. Premda Konavle nakon rata ulaze u sastav Habsburške Monarhije, de facto se nisu oslobodile dubrovačke vlasti. Naime, još uvijek dubrovačka vlastela gospodari nad konavoskim kmetovima i traži brojna davanja. Glad se […]

Pročitaj više