O Svetoj Ani teško je proći Konavlima, a da se ne čuje pitanje: Jesu li krenule smokve? Tarace su do tada već očišćene, a jese ili, u novije vrijeme, kašete iznesene su i pregledane u kakvom su stanju. Dobro se pazi da je ispod smokava zemlja čista, da ne bi koji plod zalutao u travu. […]

Pročitaj više