Stvaranje prezimena dugotrajan je proces koji se razvijao od početaka notarijata u dalmatinskim gradovima. U početku se sastavljanjem bilježničke isprave osoba bilježila samo imenom i eventualno patronimom, odnosno imenom oca. To je vidljivo u ispravama gdje je, na primjer Pero Matov tražio nešto od Iva Nikova. Ipak, kako su imena i patronimi postali nedostatni jer […]

Pročitaj više