Gruda se danas smatra najmlađim naseljem u Konavlima. Razvila se u svom obimu po prolasku željeznice kroz mjesto i postala najveće središte Konavala ako izuzmemo Cavtat. No, i prije željeznice bila je crkvena matica smještena na vrhu brijega/grude oko koje se razvijalo naselje. Veća okolna naselja Tušići i Bačev do također su postojala, a njih […]

Pročitaj više