Na našem moru vjetra ne nedostaje, a s njim ni mareta, ni valova ni kurenata. Vjetrovni valovi su oni koje stvara neprekidno puhanje vjetra, a zovu se još i živo more. Mrtvo more ili zibni valovi oni su koji izađu iz zone vjetra. Smjer vjetra se mijenja, a posljedično i situacija na moru. Promjene vjetrova ljeti […]

Pročitaj više