Možemo pretpostaviti da je prostor Konavala i njegova životna dinamika, zahvaljujući geografskoj poziciji, oduvijek bio usmjeren prema moru, nekad više, nekad manje. S obzirom na konfiguraciju terena samo su dvije uvale mogle poslužiti kao konavoske luke, i to na samim rubovima omeđenoga prostora, a to su cavtatska i moluntska. Da su te luke imale vrlo […]

Pročitaj više