U prvom dijelu “Mlinovi na Ljutoj” (https://blog.migk.hr/2021/04/21/mlinovi-na-ljutoj-i-dio/) pisali smo o gradnji mlinova i njihovoj važnosti za Dubrovačku Republiku. Ovaj put fokusirat ćemo se na njihovo funkcioniranje i rad. Cijene mljevenja u mlinovima Dubrovačke Republike bile su određene strogim pravilima, a za mljevenje se plaćao i državni porez. Mlinaru se plaćalo novcem, no novac se mogao […]

Pročitaj više