Krajem 19. stoljeća i u prvim desetljećima 20. stoljeća Paulina Bogdan Bijelić (1855. – 1944.), osim što redovito objavljuje u tadašnjim časopisima, piše uredništvu Zbornika za Narodni život i običaje opskrbljujući ih brojnim tekstovima u kojima donosi komadiće mozaika nematerijalne baštine Konavala. Tako vrlo često piše o konavoskom vezu sistematizirajući ga i pokušavajući donijeti nomenklaturu […]

Pročitaj više

Cavtat je grad izrazito bogatog kulturno-povijesnog nasljeđa i nezaobilazno je mjesto na nacionalnoj kulturološkoj karti. Još u antičko doba na ovom mjestu je bilo važno naselje, rimska kolonija Epidaur, nezaobilazna stanica na morskoj istočnojadranskoj ruti. Međutim, o samom antičkom gradu, njegovom urbanizmu, hramovima, forumu, poznato nam je malo ili gotovo ništa, a kad su arheološki […]

Pročitaj više

Urušavanjem komunističkih režima u Europi nestala je i dvopolarnost svijeta koja je poznata kao i Hladni rat. Dio država mirno je prešao iz komunističkog sustava u onaj demokratski, ali za neke države pad komunističkog režima bio je početak krvavog rata. Za sprječavanje novih sukoba zaduženi su Ujedinjeni narodi. U devedesetim godinama UN je doživio neke […]

Pročitaj više

O migracijama je već bilo riječi na blogu. Pisali smo o konavoskom iseljavanju u Novi svijet, o konavoskim iseljenicima na Suezu, ali i onima u Gradu. Današnji tekst više pozornosti dat će smjerovima konavoske emigracije do sredine 19. stoljeća. Glavni problem kod vanjskih migracija taj je što osoba koja je iselila u drugu državu postaje […]

Pročitaj više